Flymarkørmontasje Sør Norge 2017

Bjerke Nettbygg AS utfører i 2017 montasje og demontasje av flymarkører på totalt 35spenn for Statnett SF.

I år monterer vi markører på:

420kV Holen-Rød
300kV Kjelland-Stokkeland
420kV Dagali-Ringerike
420kV Vemorkstoppen-Flesaker
300kV Sauda-Håvik
300kV Blåfalli-Mauranger
420kV Aurland1-Aurland 3
420kV Aurland1-Usta
300kV Rendalen-Fåberg
300kV Kvandal-Songa

Kunde

Statnett SF

Arbeidet utføres for Statnett SF.

Vårt arbeid

Arbeid

Demontasje av gamle markører og nymontasje av markører iht. gjeldene forskrift.