Samfunnsansvar

Selv om Bjerke Nettbygg AS er et lite firma innenfor vår bransje skal vi være like gode eller bedre enn våre konkurrenter på alle områder som vi opererer innenfor. Dette gjelder ikke bare for arbeidet vi utfører, men også som en samfunnsaktør. Vi tar vår del av samfunnsansvaret gjennom flere fokusområder.

Vi vil trekke frem:

 • HMS
 • Kvalitet
 • Lokalsamfunn
 • Miljø
 • Etikk
 • Opplæring

HMS

HMS arbeid dreier seg om mer enn egne ansatte. Vi skal arbeide for trygge omgivelser for publikum under arbeidsoperasjoner og i ettertid. Vi ønsker at vår sikkerhetskultur skal smitte over til andre, om det er underentreprenører, samarbeidspartnere eller byggherre.

Kvalitet

Bjerke Nettbygg AS er sertifisert iht ISO9001:2015 på kvalitet.

BNB´s sponsorfond

Bjerke Nettbygg AS ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet i Gol derfor har vi opprettet BNB’s sponsorfond.

Hvert år skal vi dele ut opp til 100.000 kroner til lag eller foreninger som bidrar positivt til lokalsamfunnet i Gol og Hallingdal.
Midlene skal bidra til økt trivsel og helse blant barn og unge og skal komme mange til nytte.

Vi vil også støtte enkeltpersoner innenfor idrett og kultur som representerer Hallingdal positivt.

2016-2017:
Gol IL Klatregruppe: 100 000 kroner øremerket til ny klatregruppe.
Trym Halbjørhus Fikke, Langrenn

2018:
Trym Halbjørhus Fikke, Langrenn
Emil Intelhus Brøto, Langrenn

2019:
Gol IL Skøytegruppa: 35 000,- rulleskøytebane
Trym Halbjørhus Fikke, Langrenn
Emil Intelhus Brøto, Langrenn

2020:
Trym Halbjørhus Fikke, Langrenn
Emil Intelhus Brøto, Langrenn

2021:
Nesbyen IL, langrenn: Nye stolper til lysløype til en verdi av 50 000,-
Eskil Ophaug Turhus, Motocross

2022:
Hol IL-Hol Idretts- og Aktivitetspark
Eskil Ophaug Turhus, Motocross

2023:
Slarverennet
Fjellet IL- Utbedring av feil og skader på lysløype i Leveld

2024:
Landskappleiken (NM i folkedans og folkemusikk)
Gol IL-Sølvsponsor

Miljø

Vårt arbeid foregår for det meste ute i naturen på linjenettet i Norge. Enten om det er bygging, vedlikehold eller sanering av kraftlinjer.
Vi har en god miljø-policy der miljøarbeidet skal likestilles med annet arbeid. Vi utarbeider og følger rigg- og transportplan, avfallsplan og beredskapsplan for alle våre prosjekter.
Disse legger retningslinjene for hvordan vi skal utføre vårt arbeid for å påføre miljøet minst mulig belastning.

Bjerke Nettbygg As er miljøsertifisert iht. ISO14001:2015

Etikk

Hver dag gjør vi valg, Bjerke Nettbygg AS skal gjøre de rette valgene!
Etikk handler om valg, hva er riktig og hva er galt. Vi skal kunne stå for de valg vi tar.
Dette ligger i ryggraden vår og skal være med å forme identiteten til Bjerke Nettbygg AS.

Vi viser dette gjennom:

 • Arbeidsforhold for ansatte
 • Valg av leverandører
 • Vi er til å stole på
 • Redelighet
 • Fotavtrykket vi etterlater oss.
 • Bry seg om medarbeidere og publikum

Her kan Bjerke Nettbygg’s CSR policy/Etiske retningslinjer leses: 5005 CSR policy-Samfunnsansvar Bjerke Nettbygg AS

Lærlingarbeid

Bjerke Nettbygg AS er godkjent opplæringsbedrift for Energimontørfaget.
Vårt ønske og mål er å alltid ha minst en lærling ansatt i bedriften.

Vi har et ansvar for opplæring av dyktige montører og ønsker å forme disse til å bli fleksible innenfor fagfeltet.
Våre lærlinger vil få allsidig opplæring med kompetanse på alle spenningsnivå, men med spesialisering på bygging og vedlikehold av kraftlinjer på alle spenningsnivå.
Hovedtyngden av vårt arbeid er på vedlikehold av kraftlinjer på transmisjonsnettet og nybygging på distribusjonsnettet.