Våre tjenester

Her finner du en oversikt over våre tjenester og kompetanse.

VEDLIKEHOLD

Bjerke Nettbygg AS utfører vedlikeholdsarbeid på alle spenningsnivå.

Dette er noen av oppdragene vi tar på oss:

 • Spenningsoppgradering
 • Montasje av flymarkører
 • Reparasjon av skader på line
 • Rehabilitering av betongfundament
 • Dobbeltforgitring
 • Utskifting av stolper
 • Ombygging av master
 • Montasje av nytt utstyr/Utskifting av gammelt
 • Isolatorbytte

TRANSMISJON

Bjerke Nettbygg AS tar på seg bygging av komplette kraftlinjer 66kV-132kV, vi tar også på oss fundamentarbeid og mastemontasje på 420kV prosjekter. Vi arbeider også som underentreprenør på 66kV-420kV prosjekter.

Vi tilbyr:

 • Komplette kraftlinjer 66kV-420kV
 • Fundamentarbeid på alle spenningsnivå
 • Mastemontasje med kran eller helikopter
 • Transporttjenester i terrenget
 • Prosjektledelse

DISTRIBUSJON

Et av områdene som vi har solid erfaring og kompetanse er 22kV tremastlinjer i vanskelig terreng. Vi har mannskap som er veldig gode på manuell stolpereis og tungt fysisk arbeid. Vi har de siste årene satt opp over 150 trestolper manuelt. Vi bygger komplette kraftlinjer og samarbeider med rådgivende firmaer om prosjektering hvis det er snakk om totalprosjekt.

Vi tilbyr:

 • Komplette kraftlinjer
 • Manuell stolpereis
 • Maskinell stolpereis
 • Ombygging av eksisterende kraftlinjer
 • Utskifting av stolper
 • Utskifting av traverser
 • Utleie av montører
 • Prosjektledelse
 • Totalprosjekter inkludert prosjektering

UTLEIE AV MANNSKAP

Vi tilbyr utleie av svært kompetente montører for montasjearbeid på 22kV-132kV. Vi kan også leie ut mannskap til manuel stolpereis, eller at vi utfører arbeidet til avtalt pris. Vårt mannskap har mye erfaring med Jøsok prosjekter, både stolpereis og traversmontasje.
Ta kontakt for et tilbud.