Om Bjerke Nettbygg AS

Vi er en entreprenørbedrift som jobber innen bygging, vedlikehold og sanering av kraftlinjer.

Bjerke Nettbygg AS er et entreprenørfirma som leverer tjenester til elkraftbransjen i Norge. Vi er et privateid firma som ble omgjort fra et ENK i 2014. I 2016 slo vi oss sammen med Jan Olav Bjerke AS, noe som styrket firmaet med flere nøkkelpersoner. Jan Olav Bjerke AS har røtter tilbake til 1994, og har levert tjenester til elkraftbransjen siden 2001. Bjerke Nettbygg AS er i dag eid 50/50 av Jan Olav Bjerke og Tomas Bjerke.
Vi er pr feb 2017 14 ansatte, og vi øker stadig.

Satsningsområdene våre for 2017-2018 vil være som hovedentreprenør på distribusjons- og regionalnettslinjer og vedlikeholdsarbeid på høyere spenningsnivå. Vi tar på oss alt fra bygging av betongfundamenter til vedlikehold på 420kV nivå.

Innenfor vedlikehold så utfører vi det meste, vi har godt samarbeid med andre firmaer hvis jobbene er av en viss størrelse.

HMSK

Helse-, miljø og sikkerhet:
«Bjerke Nettbygg AS har som målsetting å arbeide for å hindre at det skjer skader, ulykker eller uønskede hendelser som kan sette personell, materiell eller miljø i fare».
Slik lyder HMS-målsetningen til Bjerke Nettbygg AS, dette er noe vi streber etter å oppnå i alle våre prosjekter og i alle arbeidsoperasjoner som vi utfører.

Kvalitetsstyring:
«Bjerke Nettbygg AS skal ha en arbeidskultur hvor kvalitet er en selvfølge, arbeidet utføres riktig første gang, og prosjektene overleveres i henhold til kontrakt eller bedre.» Dette er KS-kravet til Bjerke Nettbygg AS, dette er noe som vi i alle ledd alltid jobber for å opprettholde.

Vårt mannskap

Vi arbeider for å inneha hardtarbeidende medarbeidere med høy kompetanse og erfaring.

Tomas Bjerke

Tomas Bjerke

Daglig leder

Tomas D. Bjerke arbeider som daglig leder og prosjektleder i Bjerke Nettbygg AS.
Han er utdannet energimontør og elkraftingeniør. Han er også elektroinstallatør og faglig ansvarlig i Bjerke Nettbygg AS.

Jan Olav Bjerke

Jan Olav Bjerke

Anleggsleder

Jan Olav Bjerke er medeier og ansatt som anleggsleder.
Med over 35år i bransjen som anleggsleder, prosjektleder og stedlig prosjektansvarlig har Jan Olav allsidig og solid kompetanse fra linjebygging i inn- og utland.

Børge Heggen

Børge Heggen

Anleggsleder

Børge Heggen er av de linjebyggerne i Norge med mest erfaring på tunge strekkeoperasjoner. Han har over 40års erfaring og har bygd kraftlinjer siden 1975.
Børge arbeider som anleggsleder i Bjerke Nettbygg AS.

Ørjan Hov

Ørjan Hov

Anleggsleder

Ørjan Hov er utdannet forskalingssnekker og byggingeniør. Han har solid erfaring fra betongarbeid ved større veiprosjekter, samt flere kraftlinjeprosjekter.
Ørjan har ansvaret for alt betongarbeid i Bjerke Nettbygg AS.

Dins Malisevs

Dins Malisevs

BAS

Dins er selvlært og begynnte med kraftlinjearbeid for kun 3 år siden. Men han takler alle utfordringer og er en problemløser som gjør at prosjektene glir litt lettere. Dins har ansvaret for manuell stolpereis, montasjearbeid og mastereis.