Flymarkørmontasje 2016

I løpet av 2016 skal Bjerke Nettbygg AS montere flymarkører på ca. 40spenn i hele Norge.

Vi har til nå montert markører på disse linjene:

Hemsil-Nes
Kårstø-Håvik
Mauranger-Samnanger
Sauda-Blåfalli
Kvilldal-Rjukan
Hasle-Halden
Sauda-Kårstø
Øljusjøen-Hemsil
Sima-Samnanger

Arbeidet ble ferdigstilt i oktober 2016, alle spenn merket innenfor oppsatt utkoblingstid samt at vi har hatt tid til å utføre noe ekstra arbeid.

Ta kontakt om dere har spenn som ikke er merket iht. de nye forskriftene for merking av luftfartshinder!

Kunde

Statnett SF

Vårt arbeid

Arbeid

Montasje av flymarkører og mastekontroll