Flymarkører i DN 2017, pakke 4 Fjordspenn

Bjerke Nettbygg AS har sommeren 2017 demontert gamle og montert nye flymarkører på fire fjordspenn for Statnett SF, DN.

I år har vi arbeidet på:

Holandsfjorden 2990m (420kV Svartisen-Rana)
Sunndalsfjorden 3693m (420kV Klæbu-Viklandet)
Fjærlandsfjorden 3370m (132kV Sogndal-Mel)
Glomfjorden 2932m (420kV Salten-Svartisen)

Kunde

Statnett SF

Arbeidet er utført for Statnett SF, DN.

Vårt arbeid

Arbeid

Demontasje av gamle markører og montasje av nye markører på faseline, Teist.