Flymarkører og mellomstrekk spennbukker Hellemofjorden 2017

Bjerke Nettbygg AS utførte i September 2017 demontasje og montasje av flymarkører på fjordspennet over Hellemofjorden. I tillegg monterte vi mellomstrekk mellom spennbukkene på hver side av fjorden. Fjordspennet over Hellemofjorden ligger langt fra nærmeste vei og er veldig utsatt for vind og vær.

Arbeidet ble utført av 10 mann fra Bjerke Nettbygg AS.

Arbeidet ble ferdigstilt i god tid innenfor gitt utkoblingsperiode.

Kunde

Statnett SF

Vårt arbeid

Arbeid