132kV Logsmyr- Åna Sira

Bjerke Nettbygg AS har levert og utført materialleveranser, transport- og montasjearbeider for følgende:
• Ny 132 kV kraftledning fra Logsmyr til Åna Sira.
• Demontering av gammel 66 kV kraftledning på samme strekning.
• Skogrydding i nødvendig omfang.
Ny 132 kV ledning bygget med strømførende liner 3 x feral nr. 120 26/7.
Toppliner i innføringsvern mot Åna Sira: 2 x feral nr. 50 spesial 12/7.
På øvrig strekning er det være underliggende jordline 1 x feral nr. 50 spesial 12/7.
Portalmaster av rundtømmerstolper og traverser av varmforsinket stål.
Planoppheng. Hengekjeder.
Ny 132 kV kraftledning bygget delvis i trasé for eksisterende 66 kV ledning, og delvis i ny trasé.

Jøsok Prosjekt, 90% manuell stolpereis, ulendt og utfordrende terreng. Parallell 66kV linje langs deler av trasè.

Utført vinteren 2017-2018. Levert til avtalt tid.

Kunde

Titania AS

Vårt arbeid

Arbeid

Komplett bygging av ny linje og sanering av gammel linje.