22kV Boltås-Tårstad

Bjerke Nettbygg AS bygger ny 22kV kraftline Boltås-Tårstad for Hålogaland kraft Nett AS.
Kraftlinja bygges med en kombinasjon av kreosotimpregnerte stolper og komposittstolper fra Jerol.

Arbeidet utføres i perioden høst 2020-Sommer 2021.

Kunde

Hålogaland kraft Nett AS

Vårt arbeid

Arbeid

Sanering av gammel linje og komplett bygging av ny kraftlinje.