Montering av farvannsskilt 2020

Bjerke Nettbygg AS har utført montasje av 24stk farvannsskilt fordelt på seks fjorder fra Fjærlandsfjorden til Norddalsfjorden for Statnett SF i 2020.
Alle skilt er montert i fjell og er levert av Klebetekst AS.
Farvannsskilt er montert for fjordkryssinger på ledningen 420kV Ørskog-Fardal.

Kunde

Statnett SF

Vårt arbeid

Arbeid

Montasje av farvannsskilt.