132kV Kjønnagard-Myrkdalen

Bjerke Nettbygg AS bygger for tiden 11km kraftlinje mellom Kjønnagard og Myrkdalen for Voss Energi Nett AS.
Kraftlinja bygges med kreosotimpregnerte stolper, ståltraverser og feral 185.

Arbeidet utføres i perioden høst 2020-vår 2021.

Kunde

Voss Energi Nett AS

Vårt arbeid

Arbeid

Komplett bygging av kraftlinje i ny trase.