Sanering fjordspenn Lustrafjorden

Bjerke Nettbygg AS har demontert fjordspenn på 22kV Børtneskammen-Skophamar over Lustrafjorden for Luster Energiverk.

Demontasje av 3x FE135mm2 og fjordspennbukker i betong.

Arbeidet ble utført høsten 2019.

Kunde

Luster Energiverk AS

Vårt arbeid

Arbeid

Hovedentreprenør, sanering av fjordspenn.