22kV Sjøvangen-Fatland

Materialleveranse og alle arbeider for komplett ombygging av 22 kV linje.

  • Demontering av gammel 22 kV ledning på samme strekning.
  • Innstrekk av eksisterende liner på nye master.
  • Skogrydding ihht. Teknisk beskrivelse.

Ny 22 kV ledning bygd med strømførende liner 3 x feral 95 sp. 22/7.
Underliggende jordline 1 x feral 35 8/1.
Portalmaster av rundtømmerstolper og traverser av varmforsinket stål.
Alt arbeid utført av ansatte fra Bjerke Nettbygg AS.

Prosjekterende: Jøsok Prosjekt AS

Kunde

Fjelberg Kraftlag SA

Vårt arbeid

Arbeid

Skogrydding, komplett linjebygging, materialleveranse.