22kV Lødingen-Fiskefjorden

Bjerke Nettbygg AS bygger for tiden ny kraftlinje mellom Lødingen og Fiskefjorden for Hålogaland Kraft Nett AS.
Kraftlinja bygges med trestolper, aluminiumstraverser, BLL241 og iht. REN-standard.

Arbeidet utføres i perioden høst 2019-Vår 2021.

Kunde

Hålogaland Kraft Nett AS

Vårt arbeid

Arbeid

Komplett bygging av kraftlinje i eksisterende trase, riving av gammel linje.