132kV Svartisen-Halsa

Bjerke Nettbygg AS har på oppdrag for Otera Infra bygget mastefundamenter og stålmaster til dette prosjektet. Vi bygde også rassikringsmastene som trengs pga en trase som ligger i et område som er utsatt for snøskred. Vårt mannskap har vist at de innehar solid kompetanse på betongarbeid og montasje av stålmaster. Montasje av stålmaster både med kran og med helikopter.

Kunde

Otera Infra

Otera Infra er hovedentreprenør på dette prosjektet og Nordlandsnett er byggherre. Linja er prosjektert av Norconsult.

Vårt arbeid

Arbeid

Bygging av komplette forankringmaster i stål, fundamentarbeid og mastereis.

Bygging av rassikringsmaster